Obchodní podmínky | Italské Víno

Stačí kliknout a máte ho doma.
 
Registrace
 
 
 

Nabídka vín

Výrobce

Vinařství
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

CENA DODÁNÍ

Při zaslání zboží poštou je cena dodání 257,- Kč včetně DPH za 1 karton (6 lahví). Tato cena zahrnuje poplatek za dobírku, poštovné a balné. Víno je expedováno ve dvouplášťových kartonech , které minimalizují riziko poškození či znehodnocení při přepravě.  Rozvoz v Českých Budějovicích a okolí je zdarma.

ZPŮSOB DODÁNÍ

Zboží je zasíláno jako obchodní balík České Pošty. Minimální množství jedné objednávky je 6 ks lahví (nemusí být jednoho druhu).  Doba dodání je max. do dvou dnů od expedice.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce www.italskevino.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

2. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, popřípadě zaplacením zálohy za objednané zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací podmínky, termíny

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.

2. Prodávající vyexpeduje zboží nejpozději do 48 h od příjmu objednávky. V případě, že není možné v této lhůtě objednané zboží dodat, bude objednavatel informován o nejkratším možném termínu. V případě špatně zadané adresy zákazníkem a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.

IV. Platební podmínky

1. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky, či převodem odpovídající částky na účet prodávajícího před expedicí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího.

2. Při platbě Bitcoiny budou detaily transakce domluveny individuálně.

V. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zaručuje, že osobní data poskytnutá kupujícím, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na virtuálním obchodním místě www.italskevino.cz.

2. V případě žádosti kupujícího provede prodávající vymazání všech osobních dat kupujícího z internetového obchodního místa www.italskevino.cz.

VI. Reklamace, vrácení zboží

1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 7 pracovních dnů. Je-li dodávaná zásilka poškozená, má zjevné vady obalu nebo má neúplný obsah, má zákazník právo odmítnout převzetí zásilky pro poškození.

2. Zboží je možné bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o vynaložené dopravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující poruší ochranný obal lahve.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží .  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

V případě dalších dotazů a nejasností nás prosím ihned kontaktujte na e-mailové adrese vino@italskevino.cz

obal